1/6

ΧΑΡΑZΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΣ!

Συνεργάτες - Partners

© 2013 by KARYOTYPOS Ltd. All rights reserved.

HUMAN METABOLISM, MUSCULOSKELETAL BURDEN AND MENTAL HEALTH ASSESSMENT COMPANY

Γράμμου 71, Μαρούσι 151 24

+30.210.68.95.250

karyotypos.gr@gmail.com

 

Δευτέρα -  Παρασκευή

11:00 am - 8:00 pm