1/1

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ

 

 Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά ακούμε για τις Ελεύθερες Ρίζες που πλήττουν τον οργανισμό και είναι υπεύθυνες για αρκετές βλάβες του οργανισμού.

 Αλλά τι είναι ακριβώς οι Ελεύθερες Ρίζες  και πώς τις αντιμετωπίζουμε.

 Oι Ελεύθερες Ρίζες είναι προϊόντα του μεταβολισμού του ανθρώπινου σώματος, απελευθερώνονται φυσιολογικά στον οργανισμό από τα μιτοχόνδρια που αποτελούν την βιομηχανία παραγωγής ενέργειας με την βοήθεια του Οξυγόνου για το κύτταρο κατά την διαδικασία αυτή οξειδώνετε η τροφή και μετατρέπετε σε ενέργεια.

 Όπως σε κάθε διαδικασία καύσης παράγονται ρύποι έτσι και στην συγκεκριμένη διαδικασία παράγονται υποπροϊόντα  μόρια δηλαδή  με ασύζευκτο υψηλά ενεργό ηλεκτρόνιο.

 Τα μόρια αυτά για να εξισορροπήσουν την δομή τους αναζητούν ηλεκτρόνια από γειτονικά μόρια μετατρέποντάς τα σε Ελεύθερες Ρίζες που με την σειρά τους προκαλούν σημαντική βλάβη στις κυτταρικές δομές  (Στο D.N.A, στις κυτταρικές μεμβράνες και στις πρωτεΐνες του οργανισμού).

 Με τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα οι Ελεύθερες Ρίζες κατηγορούνται για σημαντικά προβλήματα υγείας όπως Καρδιοπάθειες, Alzheimer, Καρκίνος. Παχυσαρκία, διάφορα Αυτοάνοσα Νοσήματα καθώς και για την επίσπευση του Γήρατος.

 Το σώμα παράγει καθημερινά πάρα πολλά εκατομμύρια Ελεύθερες Ρίζες που αντιμετωπίζονται από τον οργανισμό. Όμως με την πάροδο του χρόνου και σύμφωνα με  το περιβάλλον διαβίωσης και την ποιότητα διατροφής η ικανότητα αντιμετώπισης των Ελευθέρων Ριζών μειώνεται.

 Οταν ο οργανισμός δεν έχει την ικανότητα να αντιμετωπίσει την οξείδωση των κυττάρων τότε εμφανίζεται το φαινόμενο του “οξειδωτικού στρες” που σταδιακά φθείρει τον οργανισμό και παρουσιάζονται βλάβες που είναι μη αναστρέψιμες. Παρουσιάζεται υπεροξείδωση των λιπών, των πρωτεϊνών και στο DNA του κυττάρου. Σαν άμεσο αποτέλεσμα η διαδικασία αυτή έχει την καταστροφή των μεμβρανών και την απενεργοποίηση των ενζύμων πρωτεΐνης στο Κύτταρο που πεθαίνει άρα και την μεγάλη πιθανότητα ανάπτυξης ασθενειών.

 

FREE RADICALS

 

In recent years more and more often we hear about free radicals that plague the body causing several damages.

 

But what exactly are free radicals and how should we treat them?

 

The free radicals are products of the metabolism of the human body. They are released in the body by mitochondria, which consist of the power industry; with the help of oxygen to the cells during this process, food oxidizes and converts into energy.

 

As in any process of combustion, pollutants are generated; so this process produces by-products i.e. molecules with highly active unpaired electron.

 

These molecules in order to balance their structure they look for electrons from neighboring molecules turning them into free radicals, which in turn cause significant damage to cell structures ( in DNA, cell membranes and proteins in the body ) .

 

With the current scientific evidence, Free Radicals are accused for major health Problems such as Heart Disease, Alzheimer, Cancer, Obesity, various Autoimmune diseases and early Aging.

 

The body daily produces millions of Free Radicals. But over time, and according to the living environment and quality of nutrition, free radicals’ response capacity decreases.

 

When the body is not able to cope with the oxidation of cells, then the phenomenon of "oxidative stress" that gradually wears down the body along with non-reversible damages occurs. Peroxidation of fats, proteins and cell’s DNA also occur. A direct effect of this process is the destruction of the membranes and the inactivation of the enzyme protein in the dying cells and hence the high likelihood of diseases’ developing.