1/1

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

 

-ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΕΣ  ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

 

-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΠΗΛΙΚΟΥ  ΣΕ  ΠΟΙΚΙΛΕΣ  ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

 

-ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΒΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ

 

-ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ,ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ,ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΚΑΙ  ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ , ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ

 

-ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΛΙΠΟΛΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

 

-ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ  ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΝΟΣΟΓΟΝΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 

EXERCISE PHYSIOLOGY DEPARTMENT

 

 

- METABOLIC PERFORMANCE AND UTILIZATION OF FUEL IN VARIOUS CARDIORESPIRATORY FREQUENCIES’ DETECTION

 

- DETERMINATION OF RESPIRATORY QUOTIENT IN VARIOUS CARDIORESPIRATORY FREQUENCIES

 

- EXERCISE PHYSIOLOGY TEST FOR AEROBIC AND ANAEROBIC THRESHOLD DETERMINATION

 

 

- OXYMETRY WITH OXYGEN SATURATION DETERMINATION, MAXIMUM OXYGEN UPTAKE AND CARBON MONOXIDE AND DIOXIDE PRODUCTION IN VARYING CARDIORESPIRATORY FREQUENCIES

 

 

- EXERCISE PHYSIOLOGY TEST FOR FATIGUE AND METABOLIC REHABILITATION DETERMINATION

 

 

- PERSONALIZED PROGRAMS FOR PHYSICAL CONDITION AND LIPOLYTIC DYNAMICS IMPROVEMENT

 

- DETECTION AND ASSESSMENT OF MORBID OBESITY RELATED CYTOKINES