1/1

ΤΜΗΜΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ   ΚΑΙ  ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ  ΣΩΜΑΤΟΣ

 

-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ

 

-ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ  ΚΙΝΗΣΘΗΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΤΥΠΩΝ

         

-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΟΝΙΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ 

MUSCULOSKELETAL DISORDERS AND KINESIOLOGY DEPARTMENT

 

- MUSCULOSKELETAL CONTROL AND NEUROMUSCULAR COORDINATION OF THE BODY ASSESSMENT

 

- BODY POSTURE ASSESSMENT WITH FASCIA COORDINATION

 

- REORGANIZATION OF PERITONEAL STRUCTURES AND KINAESTHETIC STANDARDS EXPANSION

 

- ADVISORY TREATMENT FOR PERSISTENT MUSCULOSKELETAL PAIN

 

© 2013 by KARYOTYPOS Ltd. All rights reserved.

HUMAN METABOLISM, MUSCULOSKELETAL BURDEN AND MENTAL HEALTH ASSESSMENT COMPANY

Γράμμου 71, Μαρούσι 151 24

+30.210.68.95.250

karyotypos.gr@gmail.com

 

Δευτέρα -  Παρασκευή

11:00 am - 8:00 pm