Fascia //

1/1

ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΗ ΜΑΛΑΞΗ

 

 Fascia   στα λατινικά σημαίνει περιτύλιγμα – δέσμη   ή  Περιτόνιο στα Ελληνικά. Είναι ένας συνδετικός ιστός που καλύπτει και διαπερνά όλο το σώμα και όλους τους μύες ,νεύρα ,αρτηρίες καθώς και όλα τα εσωτερικά όργανα καρδιά, πνεύμονες χωρίς ασυνέχειες.  Είναι μια ενιαία δομή που εκτείνετε από το κεφάλι ως τα πόδια χωρίς να υπάρχει διαχωρισμός. Προστατεύει και διαχωρίζει το μυϊκό σύστημα προσφέροντας σημαντική βοήθεια στην διατήρηση του φυσικού σχήματος και στον  μυϊκό συντονισμό .  Βοηθά και στην διακίνηση φλεβικού και αρτηριακού αίματος και στην κεντρική αγωγιμότητα. Aποτελείται από τρία στρώματα:

  1. Η επιπολής περιτονία βρίσκεται ακριβώς κάτω απο το δέρμα και συγκρατεί λίπος και νερό, περιβάλλεται από νεύρα και επιτρέπει στους μυς να κινούν το δέρμα

  2. Η εν τω βάθει περιτονία, περιβάλλει και συνδέεται με τους μυς, τα κόκαλα, τα νεύρα και τα αιμοφόρα αγγεία σε μοριακό επίπεδο.

  3. Η εν τω βάθει περιτονία, βρίσκεται μεταξύ των σκληρών μηνίγγων του κρανιακού ιερού οστούν.   

  4. Οι συσπάσεις μπορεί να παρουσιαστούν σε ένα ή και σε όλα τα στρώματα

 Σε φυσιολογικό επίπεδο η περιτονία είναι χαλαρή με μικρή  κυματοειδή μορφή με ικανότητα διάτασης και κατά συνέπεια κίνησης χωρίς περιορισμό.

Αρκετές έρευνες συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι τυχόν τραυματισμοί και τομές, στον ενιαίο συνδετικό ιστό επιφέρουν πόνο και παρεμπόδιση κινήσεων.

 Φλεγμονή  ή μυοσκελετική δυσλειτουργία σε μια περιοχή του σώματος σαν αποτέλεσμα έχει την ακαμψία της περιτονίας στην περιοχή που πάσχει. Η ακαμψία αυτή δημιουργεί συμφύσεις σκληραίνει και αφυδατώνει την περιτονία, κατά συνέπεια  υπάρχει μια γενικότερη σταδιακή αλλαγή στάσης και ισορροπίας στο σώμα λόγω των τάσεων που δημιουργούνται.

 Τραυματισμοί σοβαροί , μικροτραυματισμοί, άγχος ,στρές και λανθασμένη στάση στην καθημερινότητα και στην εργασία δημιουργούν ανισορροπίες που σταδιακά εκφράζονται στο σώμα με την αλλαγή του κινησιολογικού προτύπου δημιουργώντας ανισορροπίες σε κάποια σημεία του σώματος και πρόσθετες μυϊκές επιβαρύνσεις.

 Η  συνεχόμενη πίεση που ασκείται στο σώμα που περιγράψαμε έχει σαν αποτέλεσμα η περιτονία να δημιουργεί υπερβολική πίεση στους ιστούς και τα όργανα που περιβάλει με αποτέλεσμα την μείωση της ελαστικότητας, αίσθηση πόνου – μουδιάσματος –καψίματος στις μυϊκά επιβαρυμένες περιοχές και κατά συνέπεια συνεχόμενη πίεση στην καθημερινότητα.

 Πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η δημιουργία ενός  ‘φαύλου κύκλου λανθασμένης κινησιολογικής προσαρμογής’ στην καθημερινότητα  μέσω του οποίου σταδιακά αλλάζει τελείως το φυσιολογικό κινησιολογικό πρότυπο και τα χαρακτηριστικά της στάσης και της κίνησης που έχουμε ως ανθρώπινα όντα. Το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό για το μυοσκελετικό σύστημα και όχι μόνο αφού η βιωματική αυτή κατάσταση επηρεάζει το σωματικό επίπεδο αλλά και σημαντικούς ψυχολογικούς παράγοντες (ειδικά σε παιδιά και εφήβους). Δημιουργώντας ανασφάλειες, έλλειψη αυτοεκτίμησης και εκκολάπτοντας μελλοντικές χρόνιες επιβαρύνσεις και παθήσεις όπως Αυχενικό Σύνδρομο, Κήλες κ.α.  

 Η θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται έχει σαν στόχο την απελευθέρωση των περιτονιακών δομών και κατά συνέπεια την αποκατάσταση της κίνησης μέσω μάλαξης και πίεσης στα σημεία που είναι απαραίτητο. Στην θεραπευτική προσέγγιση συμμετέχει όλο το σώμα και δεν διαχωρίζεται π.χ ένας πόνος στην ωμική ζώνη έχει άμεσο αντίκτυπο και την μέση ή τα ισχία άρα για την σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος θα πρέπει να δουλευτούν και άλλα σημεία στο σώμα συμπληρωματικά.

 Οι θεραπείες βοηθούν το σώμα στο σύνολο της ανθρώπινης κινητικότητας που η περιτονία είναι πολύ βασική. Μειώνουν το σωματικό στρές ανακουφίζουν το σώμα κάνοντάς το πιο κινητικό, επαναφέρουν την στάση του σώματος σε όσο το δυνατόν φυσιολογικά πρότυπα, απομακρύνει τις πιέσεις που υπάρχουν στο σώμα λόγω της κακής στάσεις στην καθημερινότητα με συνέπεια την σκληρή περιτονία και σταδιακά αποκαθυστούν το εύρος των κινήσεων των μυικών ομάδων.

 Πολύ σημαντικό κομμάτι της θεραπείας είναι και η εκπαίδευση της εργονομίας στην κίνηση και η σωστή στάση του σώματος σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας που βιώνεται. Αυτό γίνεται με ένα σύστημα από συγκεκριμένες κινησιολογικές ασκήσεις και ασκήσεις νευρομυϊκή προσαρμογής ΄εκπαιδεύοντας΄ τον εγκέφαλο στην σωστή κινησιολογία και μυϊκή προσαρμογή.

 Ο σκοπός της αντιμετώπισης όλων αυτών των προβλημάτων σημαίνει βελτιωμένη ποιότητα ζωής και προληπτική αντιμετώπιση και καταστολή μελλοντικών προβλημάτων που τυχόν θα παρουσιαστούν όπως κήλες, μυαλγίες, προβλήματα μέσης κ.α.

FASCIA THERAPY

 

 Fascia in Latin means wrapping - bundle or Peritonio in Greek. It is a connective tissue that covers and permeates the entire body and every muscle, nerve, artery and all of our internal organs such as heart, lungs seamlessly. It is a united structure that extends from head to toe without separation. Protects and separates the muscular system, offers a significant help to maintain the natural shape and muscle coordination. Also, enables venous and arterial blood flow and central conductance. It consists of three layers:

 

1. The superficial fascia just under the skin and retains fat and water, surrounded by nerves and allows the muscles to move the skin.

2 The deep fascia surrounds and connects the muscles, bones, nerves and blood vessels at the molecular level.

3. The deep fascia is between the dura (dural membranes) of the cranial sacral bone.

4. Contractions may occur in one or in all layers.

 Fascia is relaxed and wavy in configuration in normal state and has the ability to stretch and move without restriction.

Several studies point to the conclusion that any injuries and cuts to the connective tissue cause pain and inhibit movement.

Musculoskeletal impairment or inflammation in a body region results in the inflexibility of the fascia in the area that suffers. This inflexibility creates adhesions hardens and dehydrates the fascia, thus there is a general gradual change in posture and balance of the body due to the tendencies generated.

 Serious injuries, small injuries, anxiety, stress and improper posture in everyday life and at work create imbalances gradually expressed in the body by changing the standard kinesiology by creating imbalances in some parts of the body and additional muscle burdens.

A continuing pressure on the body as being described results in fascia creating undue pressure on tissues and organs surrounding resulting in a loss of elasticity, pain sensation - numbness - burning muscle in polluted areas and therefore continuous pressure in everyday life.

 A very important factor is creating a 'vicious cycle of incorrect kinesiological adjustment' in everyday life, through which normal kinesiological model and characteristics of posture and movement that we have as human beings gradually change completely. The result is disastrous for the musculoskeletal system and more since this experiential situation affects the physical level but considerable psychological factors as well (especially in children and adolescents); by developing insecurities, lack of self-esteem and by hatching future burdens and chronic diseases such as cervical syndrome (neck pain), hernias etc.

 The therapeutic approach adopted aims to release the peritoneal structures and thus the rehabilitation of motion through massage and firm pressure at the points where necessary. The entire body without separation takes part in therapeutic approach e.g. a pain in the shoulder girdle has a direct impact on the waist or hips so the right treatment of the problem should be additionally worked elsewhere in the body too.

 Treatments help the body in the whole human mobility where fascia is very important. They reduce body stress, relief body by enabling mobility, rehabilitate posture in normal standards as if possible, remove the pressures that exist in the body due to poor posture in everyday that result in a tough fascia and gradually rehabilitate the range of motion of muscle groups.

 Very important part of the treatment is the training on ergonomic motion and proper posture in all aspects of everyday life. This is achieved by a system of specific kinesiological exercises and neuromuscular adaptation by “training” the brain to correct kinesiology and muscle adaptation.

 The purpose of treatment all these problems is to improve the quality of life, anticipate and prevent future problems that may occur such as hernias, muscle aches, low back problems, etc.