1/1

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ :

 

-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

-ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΜΟΙΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΙΑ ΟΡΜΟΝΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

 

-ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ  ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΜΕΣΩ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

 

-ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ,ΧΑΜΗΛΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ , ΦΛΕΓΜΟΝΗ , ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΩΣΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ  ΚΑΙ  ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ,  ΜΕΣΩ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

 

-ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ  ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΚΕΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΜΕΤΡΗΣΗΜΑ  

BIOSCIENCES DEPARTMENT

 

- METABOLIC OPERATING PERFORMANCE ASSESSMENT

 

- HOMEOSTATIC BIOCHEMICAL AND HORMONE MECHANISMS’ DETECTION

 

- CELLULAR OXIDATIVE STRESS DETECTION WITH CYTOMETRY

 

- METABOLIC FACTORS CAUSING CELLULAR SENESCENCE, LOW AUTOIMMUNITY, INFLAMMATION, LIPID PEROXIDATION AND CELL APOPTOSIS DETECTION WITH CYTOMETRY AND FLOW CYTOMETRY

 

- METABOLIC GENOMIC POLYMORPHISMS DETECTION ALONG WITH THEIR ASSESSMENT

 

- PERSONALISED NUTRITIONAL ADVICE FOR ALL THE ABOVE