Οι παροχές μας - Our services

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ

 

1). Μυοσκελετική Αξιολόγηση και ( Ομοιοστατική – περιτονιακή χειρομάλαξη ).

2). Ψυχολογική αξιολόγηση. Άγχους – Στρες – Χαλαρωτικές ασκήσεις μείωσης και διαχείρισης στρες.

3). Αιματολογική εξέταση οξειδωτικού στρες.

4). Εξέταση D.N.A

5). Εξειδικευμένες υπηρεσίες διατροφολογίας και αποκατάστασης μεταβολικών διαταραχών, σε συνεργασία με το ολιστικό διατροφολογικό κέντρο "ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΣ" - www.omoiostasis.gr

EXAMS - PROTOCOL IMPLEMENTED

 

1. Musculoskeletal Assessment and (Homeostatic – peritoneal massage).

2. Psychological assessment. Anxiety - Stress – and Stress reduction exercises and stress management.

3. Oxidative stress blood test analysis

4. DNA Testing

5. Specialized nutritional support and metabolic disorders treatment, in collaboration with the holistic nutritional center "OMOIOSTASIS" - www.omoiostasis.gr