Philosophy

 

• Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν.

Ιπποκράτης ( 460-377 π. χ. , Πατέρας της Ιατρικής)

 

• Αντιμετώπιζε το δύσκολο όσο είναι εύκολο.

Λάο Τσε ( 6ος αιώνας π. χ. , Κινέζος φιλόσοφος)

 

Είναι γνωμικά Αρχαίας Ελληνικής και Αρχαίας Κινέζικης παράδοσης, παγκοσμίως γνωστά, έχουν γίνει ο δρόμος για αρκετούς ανθρώπους, και στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και την ποιοτική διαβίωση.

Μήπως η ουσιαστική εφαρμογή των πιο πάνω ρητών στην προσωπική ζωή του καθένα θα είχε ευεργετικά αποτελέσματα για τον ίδιο και κατά συνέπεια για όλη την κοινωνία ;

Πόσο σχέση έχει η σημερινή έννοια του « ενεργειακού αποτυπώματος » του κάθε ανθρώπου στον πλανήτη με τα αρχαία αυτά ρητά; Είναι μόδα ή ανάγκη επιβίωσης ;

Τα παραπάνω είναι ερωτήματα που ο καθένας θα μπορούσε να απαντήσει σύμφωνα με τα δικά του βιώματα, τις προκαταλήψεις και της συνθήκες ζωής του και φυσικά το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον όπου ζει και εργάζεται.

Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρούμε ότι η ουσία των θεωριών σε Ανατολή και Δύση που έχουν σαν στόχο την βελτίωση του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα συγκλίνει.

Το αρχέγονο πρότυπο του Ανθρώπου είναι το ίδιο, οι σωματικές ανάγκες είναι οι ίδιες, οι ανάγκη του σώματος για κίνηση είναι οι ίδια.

Η σωματοδομή διαμορφώνεται βιωματικά με το πέρασμα του χρόνου και αποτυπώνεται πολύ αργά και με τέτοιο ρυθμό που δεν είναι ευδιάκριτη. Η προσαρμογή στην εικόνα του ατόμου από το κοντινό του περιβάλλον δρα αποτρεπτικά στο να διαπιστωθεί κάποια ανομοιομορφία του σώματος.

Η διαπίστωση της σωματικής αλλαγής και του κινησιολογικού προτύπου διαπιστώνεται από το άτομο μόνο όταν υπάρχει κάποιο αίτιο π. χ συνεχόμενος πόνος στον αυχένα ή στην πλάτη.

Η αξιολόγηση και η αντιμετώπιση της κατάστασης από το άτομο στο σημείο αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την μετέπειτα εξέλιξη της υγείας του.

Η θα υπάρχει η σωστή αντιμετώπιση του αιτίου π.χ χρόνιου πόνου στον αυχένα ή αργότερα θα υπάρχει αναγκαστική αντιμετώπιση της ασθένειας που μπορεί να εξελιχθεί π.χ αυχενικό σύνδρομο.

Το Senmotic δημιουργήθηκε να καλύψει την ανάγκη για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των χρόνιων πόνων και των νευρομυϊκών ενοχλήσεων και το σημαντικότερο: να προλάβει την εκδήλωση μυοσκελετικών ασθενειών που μπορεί να εξελιχθούν σε χρόνιες.

H προληπτική φροντίδα του σώματος με μάλαξη και εξειδικευμένη άσκηση είναι απαραίτητη τόσο για το σώμα όσο και για την ψυχολογία του ατόμου.

Πιστεύουμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από την αντιμετώπιση και η Σωστή πρόληψη είναι παρακαταθήκη για το μέλλον.

Philosophy

 

• It is better to prevent than to cure

Hippocrates (460-377 b.c., Father of Medicine)

 

• Face what is difficult while it is easy

Law Tze (6th century, Chinese Philosopher)

 

These ancient Greek and Chinese proverbs, known word wide, have become a path for many people, aiming at health and quality of life.

Would it be possible for a person or a society to benefit from these ancient proverbs? Is it a fashion trend or a need for survival?

These questions can be answered by anyone, depending from their experiences, prejudices and life conditions, as well as their social and economic environment, where they live and work.

In several cases we observe that the essence of eastern and western theories, aiming at the improvement of human life, converge.

The body posture is being formed in time in a slow and progressive manner, which is hard to detect while it is happening. Adaptation in a person’s image by the close social environment deters the realization of any bodily imbalance.

The realization of body change and movement pattern can be detected only after a certain cause, like persisting pain in the neck or the back.

It becomes essential for the person’s health status, present and future, to have the condition assessed and treated.

If the cause of the condition, e.g. a pain in the neck, is not treated at the time it emerges, then later in life the person may have to deal with an evolving condition, such as chronic neck pain.

Senmotic was created to coven the need for a complete treatment of chronic pain and neuromuscular disorders, but most important to prevent musculofascial disorders which can become chronic conditions.

Preventive care of the body through massage and specialized exercise is essential to the body and mental health of the individual.

We believe that prevention is better than any treatment and that the correct prevention plan is a heritage for the future.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Senmotic

 

Στο πρώτο στάδιο υπάρχει μυοσκελετική αξιολόγηση που σαν στόχο έχει τον σωματομετρικό έλεγχο της κατάστασης του ασκούμενου, τον εντοπισμό των μυϊκών επιβαρύνσεων και την ανάλυση των σκελετικών δομών του.

Με την ανάλυση των πιο πάνω παραμέτρων σχεδιάζεται

η διαδικασία άσκησης που χωρίζεται σε δύο μέρη:

Α) Ατομικό πρόγραμμα θεραπευτικής – προληπτικής μάλαξης με στόχο την μυϊκή ανακούφιση από πόνους σε αυχένα – πλάτη – μέση καθώς και την σκελετική δομή σε επίπεδο βελτίωσης της στάσης του ατόμου.

Β) Πρόγραμμα άσκησης, ελαστικότητας και ενδυνάμωσης που εμπεριέχουν :

1. Ειδικές φόρμες κινήσεων βελτίωσης της σωματοδομής.

2. Ατομικές ασκήσεις σωματικού ελέγχου και κίνησης .

3. Κινητική άσκηση διατατικής ενδυνάμωσης.

Τα προγράμματα αυτά καθορίζονται από την επιθυμία του ασκούμενου και την αξιολόγηση που γίνεται από θεραπευτή.

PRACTICING SENMOTIC THERAPY

 

The first stage of SENMOTIC is a musculoskeletal evaluation, aiming at examining the status of the trainee, detecting any muscular burden, and analyzing the skeletal structure.

Through thorough examination of the above-mentioned parameters, we formulate individualized exercise, divided in two parts:

A) Individualized program of proactive healing massage, relieving form pain in the neck and back, as well as the skeletal structure, thus improving body posture

B) Exercise, elasticity and muscle strengthening, including:

1. Movement body posture exercises

2. Individualized body control and movement exercises

3. Movement exercise through stretching strengthening exercises

These programs are formulated following the trainee’s wishes in accordance with the practitioner’s evaluation