1/1

ΓΥΜΝΑΣΤΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ… ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ.

 

Η ανάγκη που κάνει την κίνηση απαραίτητη σε όλα τα στάδια της ζωής του ανθρώπου είναι καθορισμένη από αρχέγονα πρότυπα και βαθιά ριζωμένα ένστικτα επιβίωσης - είτε για το κυνήγι της τροφής είτε για την φυγή από έναν κίνδυνο- . Η καλή λειτουργία του οργανισμού στηρίζεται στην ισορροπία μεταξύ της ικανοποίησης των αναγκών και της προστασίας από την υπερβολή.

Από την πρώτη ηλικία του ανθρώπου η ανάγκη για κίνηση είναι ευδιάκριτη. Η έμφυτη ενέργεια των μικρών παιδιών και η ανάγκη για κίνηση καθιστούν σαφές ότι η φύση του ανθρώπου θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση την κίνηση για την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη του σώματος.

Στην σύγχρονη εποχή όμως, οι ανάγκες του ανθρώπου έχουν αλλάξει. όπως και οι συνθήκες διαβίωσης. Ο τρόπος που καταφέρνει να επιβιώσει έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό από την κίνηση και την χειρονακτική εργασία στην καθιστική και εγκεφαλική εργασία, ειδικότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές δεν μετέτρεψαν τις ανάγκες του σώματος για: α) σωστή κίνηση, β) σωστή διατροφή και γ) ψυχική γαλήνη.

Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθούμε με την μέθοδο που η εταιρείας μας προσφέρει, ώστε σύντομα και αποτελεσματικά να δημιουργηθούν οι βέλτιστες προϋποθέσεις για σωστή άσκηση-κίνηση, με έλεγχο παραγόντων του μεταβολισμού.

Με δύο επιστημονικά τεκμηριωμένα τεστ διαπιστώνουμε :

α) την μεταβολική ικανότητα του οργανισμού, μέσω του αναπνευστικού πηλίκου οξυγόνου/διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και της ανάλυσης ισορροπίας των καύσεων υδατανθράκων, λίπους και πρωτεΐνης.

Οι έμπειροι επιστήμονες μας μελετούν τα αποτελέσματα εργοφυσιολογικής αξιολόγησης και διαμορφώνουν εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης. Στοχεύουμε στην εξισορρόπηση του μεταβολισμού σε επίπεδο καύσεων, ενισχύοντας την διαδικασία καύσης του λιπώδους ιστού. Με λίγα λόγια εξασφαλίζουμε την εύρυθμη μεταβολική λειτουργία, επιτρέποντας στο σώμα να αποβάλει το περιττό λίπος. Τονίζουμε εδώ ότι το πρόγραμμα που δίνουμε προσαρμόζεται και λειτουργεί συμπληρωματικά στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να ασκείται ο πελάτης.

β) την πιθανή ύπαρξη και χαρακτήρα της κυτταρικής οξείδωσης μέσω βιοχημικών δεικτών

Μέσω αιματολογικής εξέτασης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το τμήμα Βιοχημείας, αναλύουμε το επίπεδο κυτταρικής οξείδωσης του οργανισμού, μέσω της διαχείρισης των Ελευθέρων Ριζών. Οι εξειδικευμένες αυτές εξετάσεις μας δίνουν μια σαφή εικόνα της κατάστασης του οργανισμού σε επίπεδο οξειδωτικού στρες. Ανάλογα με την φύση της διαταραχής, προτείνουμε εξειδικευμένες τροφές και κατηγορίες τροφών, οι οποίες βοηθούν στην καταπολέμηση του οξειδωτικού στρες και την εξισορρόπηση των ελευθέρων ριζών. (Το συγκεκριμένο τεστ δεν έχει καμιά σχέση με το τεστ δυσανεξίας ).

Στόχος της συγκεκριμένης αυτής υπηρεσίας που προσφέρουμε είναι:

α) ο αποτελεσματικός τρόπο άσκησης, με γνώμονα την επίτευξη και διατήρηση του επιθυμητού βάρους – μέσω εξειδικευμένης διατροφικής προσέγγισης, την εξάλειψη του φαινομένου καύσεων μυϊκού ιστού κατά την διάρκεια της άσκησης ( Σε επόμενο άρθρο θα αναλύσουμε την αμυντική αυτή διαδικασία του οργανισμού ), καθώς και την βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας.

Β) ο εντοπισμός του επιπέδου κυτταρικής οξείδωσης και ο περιορισμός του φαινομένου της εξάπλωσης των ελευθέρων ριζών στον οργανισμό, με σκοπό την καταπολέμηση του γήρατος, τον περιορισμό των πιθανοτήτων εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με τις ελεύθερες ρίζες, και την αύξηση της αντιοξειδωτικής άμυνας του οργανισμού.

Με την σωστή εφαρμογή του προγράμματος υπάρχουν άμεσα αποτελέσματα στην αποκατάσταση των καύσεων του οργανισμού, στην καύση λιπώδους ιστού, την σωστή λειτουργία του καρδιοαναπνευστικού συστήματος και στην αποκατάσταση του επιπέδου των Ελεύθερων Ριζών.

Λόγω της προσαρμοστικότητας του οργανισμού, και ανάλογα με την κατάσταση του πελάτη, η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να επαναληφθεί κάθε δύο με τρείς μήνες, ώστε να υπάρχει συνεχής προσαρμογή του προγράμματος άσκησης και διατροφής στα νέα δεδομένα του οργανισμού.

Ο πολύτιμος χρόνος που διαθέτει κανείς για δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής, είναι καλό να επενδύεται στους ειδικούς. Επιτυγχάνεται έτσι βέλτιστη απόδοση της προσπάθειας, υψηλότερη αυτοεκτίμηση, ευεξία και ισορροπία του οργανισμού.

 

 KARYOTYPOS L.t.d 

 Νεκτάριος Λιβιτσάνης fascia therapist 

 

 

EXERCISE WISELY. GIVE YOUR HEALTH A CHANCE.

 

Action is necessary in all stages of a man’s life; the need for movement derives from old and profound survival instincts, either related to chasing for food or escaping from an enemy. Our body’s well-being relies on satisfying our needs and protecting ourselves from exaggeration.

From a man’s childhood, one can understand that the necessity for movement was more than clear. The spontaneous activity of young children supports the theory that the body movement is a core prerequisite to the correct function and growth of a human body.

Nowadays, humans’ needs have changed significantly and the same goes for the living conditions in large cities. We don’t use our hands and body anymore in order to earn a living. On the contrary, we mainly stay inactive using mostly our brain at work. Nevertheless, those new circumstances haven’t cancelled our body’s need for a) correct movement, b) healthy nutrition and c) peace of the soul.

In the current article, we will present you with our company’s methodology; we will create the right circumstances for exercise and movement by analyzing factors of metabolism. The methodology is fast and promises actual results.

We carry out 2 scientific tests:

a) Metabolic Ability test

By dividing a person’s O2 to his body’s CO2 and by calculating a person’s ability to burn carbohydrates, fat and/or protein, we are able to understand his metabolism and the balance of nutrition he needs. Our team of scientists studies the test results and formulates a personalized exercise schedule. We aim to improve metabolism by accelerating fat burning. In other words, we restore the optimum metabolic function, allowing the body to get rid of the exceeding fat. It is important to mention that the exercise schedule we suggest, can also act as a complimentary exercise plan to a person’s actual activity program.

b) Blood test for Cellular Oxidative Stress

Through blood tests, in collaboration with the University of Thessaly, Department of Biochemistry, we analyze the levels of cellular oxidative stress, through the reaction of cells to free radicals. These highly specialized tests provide us with a clear picture of the organism, regarding the Oxidative Stress status. Depending on the nature of the disorder, we recommend specialized foods and food categories, which help reduce Oxidative Stress and achieve the necessary balance in the free radicals. These tests provide us with scientifically valid and worldwide acknowledged by the scientific community results and have no relevance to any food intolerance tests.

The main purpose of this methodology is:

a) To offer an optimal way of exercise with the aim to achieve and maintain the ideal body weight. We achieve this by suggesting a healthy nutrition, by minimizing the possibility of burning muscles during exercise and by improving the cardio body function. In a following article, we will analyze why sometimes our body burns muscles instead of fat, as a way of defense.

b) To establish the level of cellular function and to limit the growth of free radicals in the body, with the final aim to delay ageing, to limit potential illnesses and to increase the body’s natural defense system.

With the right application of the program, you will see immediate results in fat burning and in the correct function of cardiovascular system.

Due to our body being easily adaptable, the valuation process can be repeated every 2 or 3 months, so that the exercise and nutrition plans fit perfectly to the body’s changing conditions.

We all have very little free time to spare. Please make sure that you only trust the experts when it comes to improving your quality of life. You will achieve optimal return on your effort, higher self-esteem, happiness and body balance.

 

Yours Sincerely,

Nektarios Livitsanis - fascia therapist

KARYOTYPOS L.t.d.