Ψ: Διερεύνηση του δεσμού ψυχικών και σωματικών λειτουργιών | ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Κάθε σωματική ασθένεια είναι και ψυχική ασθένεια. Κάθε ψυχική ασθένεια έχει σωματικές προεκτάσεις. Μελετώντας μέσα από την ψυχαναλυτική και την ψυχαναλυτική ψυχοσωματική θεωρία τις διαταραχές του μεταβολισμού, στοχεύουμε στην βαθύτερη κατανόηση της υγείας και της ασθένειας.

Το Μεταβολικό Σύνδρομο και οι προεκτάσεις του, όπως αυτοάνοσα νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης, καρδιαγγειακές παθήσεις, αποτελούν πολυπαραγοντικές ασθένειες. Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα σκιαγραφούν ως αιτιολογικούς παράγοντες το γονιδιακό υπόβαθρο, περιβαλλοντικούς παράγοντες (μόλυνση του περιβάλλοντος, επεξεργασμένες τροφές κ.ά.), και ιδιαίτερα παράγοντες σχετικούς με το στρες.

Το στρες είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το άτομο όταν έρχεται σε επαφή με ψυχοπιεστικά γεγονότα τα οποία αντιμετωπίζει ως απειλητικά. Οι ψυχικοί παράγοντες που διερευνούμε αφορούν τον τρόπο με τον οποίο το ψυχικό όργανο διαχειρίζεται το άγχος και τα συναισθήματα, καθώς και την συνολική ψυχική οργάνωση και λειτουργία του ατόμου. Ειδικότερα η αξιολόγηση αφορά την ικανότητα του ατόμου να επεξεργάζεται με ψυχικά μέσα καταστάσεις έντασης, αποφεύγοντας να εγκλωβιστεί μέσα σε αυτές. Παράλληλα μελετάμε την αντίληψη που έχει για τις διαπροσωπικές σχέσεις και την θέση του σε αυτές, δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος των καθημερινών συγκρούσεων στη ζωή του ανθρώπου προέρχεται από παραμορφώσεις στην αντίληψη των σχέσεων με τους άλλους.

Προσεγγίζουμε τους παράγοντες που διέπουν την ψυχοσωματική ενότητα του κάθε ατόμου, με σκοπό την βαθύτερη κατανόηση αυτού του πολύπλοκου οικοδομήματος και την επίλυση των έκδηλων και αφανών ψυχοσυγκρούσεων που οδηγούν στην ασθένεια.


Το Μεταβολικό Σύνδρομο και η σχέση του με την ψυχική λειτουργία


Επιμέρους στοιχεία του Μεταβολικού Συνδρόμου έχουμε διαπιστώσει ερευνητικά και κλινικά ότι σχετίζονται με ψυχικούς παράγοντες. Συνηθέστεροι είναι η αλεξιθυμία, ανώριμοι μηχανισμοί άμυνας που ενεργοποιεί το άτομο σε κατάσταση άγχους, καθώς και παράγοντες προσωπικότητας.

Η αλεξιθυμία, η δυσκολία που έχουν πολλοί άνθρωποι να αναγνωρίσουν, να εκφράσουν και να δώσουν αξία στα συναισθήματά τους έχει συνδεθεί ερευνητικά με μια σειρά από σωματικές δυσλειτουργίες και διαταραχές. Η αλεξιθυμία εντείνει το στρες, καθώς δεν επιτρέπει στο άτομο να ασχοληθεί με τον ψυχικό μεταβολισμό της συγκρουσιακής κατάστασης. Το άτομο επικεντρώνεται στην δράση και την επίλυση των προβλημάτων του με τρόπο πραγματιστικό. Συμμορφώνεται υπερβολικά με τους κοινωνικούς κανόνες και επιταγές, ενώ ταυτόχρονα αποσυνδέεται από την εσωτερική του πραγματικότητα και ανάγκες. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι το άτομο να αγνοεί και να ξεπερνά τις ψυχικές και σωματικές του δυνατότητες, δημιουργώντας ελλείμματα και δυσλειτουργίες. Η κατάσταση επιβαρύνεται από ένα ακόμα χαρακτηριστικό της αλεξιθυμίας, την σύγχυση μεταξύ σωματικών αισθήσεων και ψυχικών συναισθημάτων. Συναισθήματα όπως ο θυμός, η αγωνία, η απογοήτευση, ερμηνεύονται εσφαλμένα από το άτομο ως σωματικές αισθήσεις, με συχνότερο το αίσθημα της πείνας. Η διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά στο Μεταβολικό Σύνδρομο έχουμε βρει ερευνητικά ότι έχει συχνά τον χαρακτήρα επεισοδίων υπερφαγίας, ιδίως όταν το άτομο παρουσιάζει αλεξιθυμικά χαρακτηριστικά. Μελετώντας σε κάθε άτομο τους ιδιαίτερους μηχανισμούς που χαρακτηρίζουν τις διατροφικές του συνήθειες, σχεδιάζουμε την αποτελεσματικότερη θεραπευτική προσέγγιση.

Ο δεύτερος παράγοντας που παρατηρήσαμε ερευνητικά ότι παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην διαχείριση του άγχους, είναι το αμυντικό προφίλ. Πρόκειται για το είδος των αμυντικών μηχανισμών που ενεργοποιεί το κάθε άτομο απέναντι στο άγχος. Κάθε αμυντικό προφίλ σχετίζεται με ιδιαίτερη ψυχική λειτουργία και αποτελεί αξιόπιστο δείκτη ψυχοπαθολογίας. Στο Μεταβολικό Σύνδρομο παρατηρήσαμε ότι ενεργοποιούνται ακραία δυσπροσαρμοστικοί και το ίδιο ακραία προσαρμοστικοί αμυντικοί μηχανισμοί. Σχηματίζεται έτσι ένα μωσαϊκό αμυντικών μηχανισμών, το οποίο αντικατοπτρίζει με πολύ σαφή τρόπο την ψυχική λειτουργία στην ιδιαίτερη αυτή νοσολογική οντότητα. Τα άτομα είναι συχνά υπερβολικά καλά προσαρμοσμένα στην κοινωνική ζωή, με τρόπο που τα απομακρύνει από τον εαυτό τους, ενώ ταυτόχρονα διαμερισματοποιούν την αντίληψή τους για τον κόσμο, τους άλλους και τον εαυτό. Η καθημερινότητα χωρίζεται συχνά στις ώρες εργασίας, κατά τις οποίες οι σωματικές ανάγκες χάνονται στην προσπάθεια επίτευξης των εργασιακών στόχων, και στις ελάχιστες ώρες της ξεκούρασης, όπου η υπερδιέγερση συνεχίζεται μέσω της υπερβολικής λήψης τροφής. Και στις δυο περιπτώσεις τα σωματικά και ψυχικά όρια δεν γίνονται αντιληπτά, ούτε σεβαστά. Οι λόγοι για αυτή την συμπεριφορά ανάγονται, σύμφωνα με τα τελευταία νευροψυχολογικά δεδομένα σε πρώιμες καταστάσεις υπερδιέγερσης, από την βρεφική ή ακόμα και την εμβρυακή περίοδο, όταν ο λόγος σαν λειτουργία δεν υπήρχε και η ύπαρξη είχε σαν βάση το σώμα. Επενδύοντας στην ανάπτυξη του αναπαραστατικού συστήματος, μέσω της δια του λόγου θεραπείας και του βιώματος, στοχεύουμε στην ενίσχυση των σωματοψυχικών δεσμών.

Η προσωπικότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του μεταβολικού συνδρόμου, όπως και όλων των ψυχοσωματικών διαταραχών και της γονιδιακής έκφρασης. Όταν ο ψυχικός παράγων παραμελείται και η αντιμετώπιση περιορίζεται στην συμπτωματική θεραπεία, χωρίς να αγγίζει την βάση, υπάρχει ο κίνδυνος της πρόσκαιρης μόνο βελτίωσης. Ένα βαθύ θεραπευτικό αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να συμπεριλαμβάνει κάθε πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης, οδηγώντας στην αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης της ζωής από το άτομο.